Spurzheim XIX. yüzyılın başında bütün bu çözümlemelerin sentezini, onlara ayrılmış olan metinlerin sonuncularından birinde yapacaktır. Delilik "diğer her yerden daha sık rastlandığı" Ingiltere'de, orada hüküm süren özgürlüğün ve her yere yayılmış olan zenginliğin bedelinden başka bir şey değildir. Vicdan serbestisi otorite ve despotluktan daha fazla tehlike içermektedir: "Dinsel duygular... kısıtlama olmadan etki ederler; her bireyin dinlemek isteyen herkese vaaz vermeye hakkı vardır" ve bu kadar farklı kanaatler dinlene dinlene, "zihinler gerçeği bulma konusunda sıkıntıya düşerler." Kararsızlık nerede sabitleşeceğini bilemeyen dikkat, bir oraya bir buraya yatan ruhtan kaynaklanan tehlike. Aynı zamanda tuttuğu taraf üzerinde inatla sabitleşen zihnin kavga ve tutkularının meydana getirdiği tehlike: "Her şey kendine bir zıt bulur ve zıtlık duyguları tahrik eder, dinde, siyasette, bilimde ve bütün alanlarda herkesin bir parti oluşturmaya izni vardır; ama zıddının ortaya çıkmasına hazır olması da gerekir..."