İslam müfessirlerine göre çok karılı evliliğin sakıncası olmadığı gibi, cemiyetin huzuru için elzemdir bile. İslamcıların beğenip takdir ettiği yazar İsmet Özel, " çok kadınlı evlilik, toplum hayatında sakıncalar doğurmak bir yana, toplumun daha sağlıklı işlemesinin bir zarureti olur." Peki bir kadının üç kocası olsa ne olur? Zinhar olmaz! Kocasına muhtaçtır o; baş kaldırsa ya aç kalır ya da evden cansız bedeni çıkar.