Çok küçük bir kutu varmış,o kutunun içinden insan sesleri çıkıyormuş. İçinde karıncadan büyük çekirgeden de küçük insanlar varmış, türküleri bu küçük insanlar söylerlermiş.Ne yerlermiş ne de içerlermiş,akşam oldu ku büyük insanlar yatınca onlar da yatarlarmış.Hastalık nedir bilmezlermiş, kadınlarla erkekler beraber yer beraber yatarlarmış.Ölmek onlara göre değil onlar ölümsüzlermiş,içlerinden birisi öldü mü ağıtlar söyler, ağlarlarmış...