Gelgelelim, yıllar geçtikçe, olaylar, kahramanlıklar, buzlu bir cam ardında kalır gibi oldu.