Her şeyi titizce yazan öğrenciler büyük bir ihtimalle kendi yeteneklerine güvenen, en azından gerekli özü anlayıp, aklında tutmaya çalışan öğrencilere oranla(belki daha başarılı görünseler bile) gerçekte, daha az anlayan ve daha az hatırlayanlardır.
Erich Fromm
Sayfa 56 - Say Yayınları 6. Baskı 2017