Önce kafasını gösterdi:
- Kafa dediğin eskir, ihtiyarlar, ölür bile insan ölmeden, dedi.
Sonra kalbini gösterdi:
- Eskimeyen, eskilmeyen şey buradadır.
Sait Faik Abasıyanık
Sayfa 53 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları