Toplumlar, tarihin her döneminde ahlaki durumlarının düzeyine uygun biçimde büyük liderler ya da kötü liderler çıkarır.