O adam şöyle dedi:'Ey Müminlerin Emiri! Bundan sonra bir birlik olacak mı?"
Ali (as) şöyle dedi:" Yakında dağınık bir birlik olacak. Bağışlarınızı, haclarınız ve yolculuklarınız bir ama kalpleriniz bir birinden farklı olacak. "