Görecelik kuramına göre hiçbir şey ışık kadar hızlı yol alamaz. Yani ışık kurtulamıyorsa, hiçbir şey kurtulamaz; her şey kütleçekimi alanı tarafından geriye doğru sürüklenir.