Evliya Çelebi Seyahatname'sinde burasının suları çok ve bol olduğu için Denizli diye anıldığını belirtir.
Arap gezgini İbni Batuta ise, kentte Hristiyan nüfusun fazla olduğu dönemle çok domuz yetiştirildiğinden buraya "domuzlu" anlamında Tonuzlu dendiğini ileri sürer.