Arap akınları sırasında yöreye Bekr adında bir Arap aşireti yerleşmiştir. Bir süre bölgeye egemen olan bu aşiretten dolayı kent, "Bekr Diyarı" anlamında Diyar-ı Bekr diye anılmış, zamanla Diyarbekir biçimini almıştır.
1937 senesinde bölgedeki bakır madeni de göz önüne alınarak bu ad, Bakanlar Kurulu kararıyla "Bakır Diyarı" anlamına gelen Diyarbakır'a dönüştürülmüştür.