Kral Davut Yeruşalim’de Hititli Uriya’nın eşini görüyor ve ondan çok etkileniyor. Kadının adı: Batşeba, ya da Bat- şeva. Bu kadını huzuruna çağırtıyor ve evli olan bu kadınla birlikte oluyor. Bir müddet sonra Bat-Şeva gebe kaldığını bildiriyor Kral Davut’a. Bunun üzerine Davud kadının kocasını savaşın en ön saflarına gönderip ondan kurtulmayı planlıyor. Böyle de oluyor. Adam ölüyor ve kadını Kral Davut alıyor. Elbette Tanrı bu durumdan hiç hoşnut kalmıyor.

Natan adlı bir peygamberi Kral Davud’a gönderiyor Tanrı. Nathan ona bir hikaye anlatıyor

Hikaye şöyle: İki adam vardı bir köyde. Biri yoksul diğeri ise çok zengindi. Varlıklı adamın çok koyunu ve sığırı olduğu halde, yoksul kişinin sadece bir kuzusu vardı. Adamcağızın bundan başka hayvanı yoktu ve onu evladı gibi görürdü. Kuzu yoksul adamla yer, içer, çocuklarıyla oynardı.

Hal böyle iken, Varlıklı adama bir konuk geldi ve ona ikram etmek için kendi malından vermeye kıyamadı bir türlü ve gitti o fakir adamcağızın, çocuğu gibi gördüğü kuzuyu alıp kesti sonra da misafirine ikram etti.

Hikayenin bu kadarını duyan Kral Davut çok hiddetlendi ve bunu yapan varlıklı adamın ölümü hak ettiğini söyledi Nathan’a. Ve ekledi,‘’ o varlıklı adam bu yaptığın bedelini ödemeli. O fakir adama kestiği kuzunun dört mislini ödeyecek.‘’

Nathan derhal karşılık verdi Kral Davud’a ve şöyle dedi: ‘’O adam sensin Davud.’’

‘’Tanrı seni kral olarak atadı Davud, Saul’den kurtardı, sana her şeyi verdi. İstesen çok dahasını da verirdi. Peki, neden Tanrı’nın gözünde fena olan işi yaptın? Neden o kadının kocasını savaşa göndererek öldürdün? Karısını da kendine aldın!

Kral Davud ‘’günah işledim‘’ dedi.

Eski Ahit/ Samuel /11. ve 12. Bölüm

Kaynak:
http://angelsdia.com/...min-kuzusu-hikayesi/