İranlıların cihangir sultanı Melikşah, Askanaz milletinden müteşekkil büyük bir orduyla beraber Roma memleketini zaptetmek üzre garba doğru yürüdü. Sultanın yüreği, Hıristiyanlara karşı şefkatla dolu idi. O , geçtiği memleketerin halkına bir baba gözü ile bakıyordu. O , böylelikle
hiç muharebe yapmadan birçok eyâlet ve şehirlere hâkim oldu. Sultan, bu yıl içinde bütün Ermenistan’a ve Rum ülkelerine hâkim olduktan sonra büyük Antakya şehrine geldi ve bu memleketle beraber Haleb’i de zaptetti. O nun hâkimiyeti, Gasp’tan (Hazer Denizinden) Okyanus’a kadar yayılmıştı. O,Okyanus denizinin beri tarafında bulunan bütün kralıkları kendisine tabi kıldı.