Sultan, Antakya’yı zaptettikten sonra Sevodi denilen yere gitti. Sultan, oradan geniş denizi görüp hâkimiyet sahasının, babası Alpaslan’ınkinden çok daha genişlemiş olduğundan dolayı Allaha şükran okudu. O, atını Okyanus’un suların içine doğru sürdü, kılcını çekip üç defa denizin içine daldırdı ve
“İşte Allah, İran denizinden bu denize kadar olan yerleri benim elime vermiştir” dedi. Sonra elbisesini çıkanp yere serdi ve namaz kılıp Allahın inayetine teşekkür etti. Sultan, uşaklarına denizden kum almalarını emretti. O bunu İran’a götürüp babası Alpaslan’ın kabrinin üzerine serpti ve: “Ey babam Alpaslan, işte sana müjde, henüz bir çocuk olarak bırakmış olduğun oğlun, dünyayı baştan başa fethetmiştir” dedi.