Şu iki şey, her zaman anımsanmalıdır: her şeyin, başlangıçtan beri, özdeş görünüşte olup, benzer oluştan sonra geri geldiği ve yüzyıl, iki yüzyıl ya da zamanın akışının sonsuzluğu süresince, gözlerin aynı nesneler üzerine dikilmesinin önemli olmadığı. Öteki, en uzun süre yaşamış kişiyle, en tez yaşamdan ayrılacak kişinin aynı yitirime uğradığı. Yalnız şimdiki zamana sahip olunabileceği ve hiç sahip olunmayan bir şey yitirilemeyeceği için, gerçekte, yalnız şimdiki zamandan yoksun olunabilir.