KUR'AN HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

-Kur'an 610 tarihinde Hira mağarasında inmeye başladı.
-114 sure, 6666 ayet, 30 cüzden ibarettir.
-Dilimize çevirisine tercüme, açıklamasına tefsir denir.
-14 yerinde tilavat secdesi vardır.
-İlk sure Fatiha, son sure Nas suresidir.
-En uzun sure Bakara suresidir. En kısa sure kevser suresidir.
-Titizlikle şahitler huzurunda toplanmış. Hz. Osman tarafından çogaltılmıştır.
-En son inen ayet Maide suresinin 3. ayetidir.
-Kur'anda tek Hz. Meryem'in ve Zeyd (ra) ın adı geçer.
KUR'ANIN ŞU ADLARI VARDIR:
-Kur'an-ı Kerim
-Mushaf
-Furkan
-Zikir
-Hüda
-Nur
-Hakim
-Kadim
Kur'an-ı Kerim hayat kaynagı mutluluk kaynagıdır. Müslüman olan yabancılar KUR'ANDA HAYAT BULDUM. KUR'ANDAN ETKİLENDİM. Gibi ifadeler kullanmışlardır.Kur'andan etkilenen ilim adamlarının sayısı bir hayli fazladır.
Kur'an beni dünyada şefaat etti , beni farklı kıldı.Esas ahirette şefaatçi olacaktır. Peygamber (as):
"Kur'an-ı okuyunuz çünkü o kıyamet gününde Kur'an ehline şefaat edecektir."buyurur. (Müslim Misafirin:252)
KUR'ANDA ŞU AYETLER ŞİFA AYETLERİDİR:
-Yunus suresi 57
-Nahl suresi 69
-Şuara suresi 80
-İsra suresi 82
-Fussilet suresi 44
-Felak suresi
-Nas suresi
-Ayetel kürsi
Kur'an indigi gibi korunmuştur. Sanki bugün indirilmiş gibidir. Kur'an meydan okur: "Allah'ın kelamını degiştirecek kimse yoktur." (Enam 34-115)
Kur'an son kitaptır. " Onu biz indirdik Onu biz koruyacagız." Buyurur. (Hıcır 9)
Kur'an zamana göre şartlara göre degişmez. Kur'ana başka bir söz karışmamıştır. Kur'an Allah kelamıdır. Bunu Kur'an şöyle bildirir:
-"Kur'an kahin sözü degildir." (Hakka 42)
-"Kur'an şeytan sözü degildir." (Tekvin 25)
-"Kur'an Alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiştir." (Hakka 43)
Kur 'an,lafzı ve manasıyla eşsizdir. Kur'an Allah kelamıdır. Kolay ögrenilir kolay ezberlenir, zevkle dinnenir.
Bugüne kadar hiçbir degişiklige ugramamıştır.
Kur'anda geçmişin ve gelecegin bilisi vardır.
Kur'an çaglar üstü mükemmel bir kitaptır.
Buluşlar ve ilmi çalışmalar Kur'anın sesini kısamamıştır.
Kur'an kıyamete kadar baki son kitaptır.
Kur'an'ın benzeri yoktur.
Kur'an 14 asır önce son sözü söylemiş olmasına ragmen ilimle asla çatışmamıştır. Kur'an mucize bir kitaptır.
1934 yılında Münih üniversitesi farklı ülkelerde ve degişik yerlerde 42 bin Kur'an üzerinde inceleme yapmış ve:
-"Kur'an nüshaları arasında hiç bir fark yoktur." Denmiştir.
2007 de Almanya'nın tanınmış dergilerinden Der Spriegel Kur'anı kapak yapmış: KUR'AN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KİTABI başlıgını atmıştır.
2005 yılında Danimarka'da en çok alınan Noel hediyesi Kur'anı kerim olmuştur.