Bir yandan Fresno'daydık, bir yandan hiçbir yerde .Ölüm içimizden birini yakalamadigı, biz de onu gomüp orada yattığını bilmediğimiz sürece nasıl herhangi bir yere ait olabilirdik ki?...