Konuştuğu zaman, sesi sanki kendi içinden değil de, cok uzaklarda bıraktığı memleketinden gelirdi.