Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar aynı Tanrı’ya inanıyor. Bu, Yehova, Tanrı ve Allah olmak üzere üç farklı biçimde adlandırılan, İncil’deki tanrı. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar onun emirlerine uyduklarını iddia ederek birbirlerini öldürüyor.