Ancak özgür bir seçimin giysisi olan eşarpla kadını yüzünü gizlemeye zorlayan erkek egemenliğinin sembolü olan peçeyi birbirinden ayırmak gerekir.