Dünya üzerindeki insanlar ikiye ayrılır:
Beyinleri olan ama dinleri olmayanlar
ve dinleri olan ama beyinleri olmayanlar.

Ebu’l-Ala El-Maarri ( Bu şair körmüş, öyle diyorlar)