Felaket insanın erdemlerini geliştirir derler, ama aslında yalnızca erdemli insanlarınkini geliştirir; çünkü böylesi bir özsaygı temizliğine, sadece içi temiz insanlar girişir.
Honore de Balzac
Sayfa 263 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları