Hasan Sabbah'ın Şia'nın önemli merkezlerinden biri olan Kum veya Rey Kenti'nde XI. yüzyılın ortalarında doğduğu kabul edilmektedir. Bu durum kendisinin 1017'de dünyaya gelen Nizamülmülk ile aynı hocadan ders aldıkları için çocukluk arkadaşı oldukları yolundaki rivayetleri imkansız kılmaktadır.
Not: Hasan Sabbah, 1030 doğumludur.
Metin Hülagü
Sayfa 49 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI