Sultan Sencer özellikle meliklik döneminde özellikle Kuhistan bölgesinde İsmaililere ciddi saldırılar düzenlemiştir. Bu saldırılara karşı zor durumda kalan Hasan Sabbah, Sencer'e birkaç kez elçi göndermiş ancak o bu elçileri kabul etmemiştir. Diplomatik girişimlerden bir sonuç çıkaramayacağını düşünen Hasan Sabbah, Sultân Sencer'in hizmetçilernden birine para ile birlikte bir bıçak göndermiş, hizmetçi sultan gece sarhoş olarak uyuduğu sırada bıçağı yatağının karşısında bir yere koymuştur. Sultan sabah kalkıp o bıçağı görünce endişelenmeye başlamış ve gizlice araştırılması için bir adam görevlendirmiştir. O sırada Hasan Sabbah, sultana bir elçi göndermiş ve küçük bir not üzerine, "Eğer ben sultanın iyiliğini düşünmeseydim sert yere konmuş o bıçağı onun yumuşak göğsüne saplatırdım" diyerek sultanı tehdit etmiştir.
Metin Hülagü
Sayfa 134 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI