Önsözden bir alıntının iyi bir inceleme olabileceğini düşünerek kitabı bitirmeden eklemek istedim.


Böyle bir kitabı okuma hayali, küçüklükten beri aklımda vardı. Henüz yazılmadığını görünce ileride yazılacağını düşünürdüm, "İleride” de yazılmadığını görünce biriktirdiğim malzeme ile bir "Türk askerî kültürü” kitabı yazma fikri doğdu. Fakat daha sonra işin büyüklüğünü görünce zaman zaman kendimi geri çektiğim oldu. Kendimi yeterli görmediğim, Türk askerî tarihi ve kültürüne hâkim olmadığım için böyle bir kitaba başlamamam gerektiğini düşündüm. Kitaba başlama sebebim ise artık kendimi yeterli görmem, alana hâkim olmam değil, hiçbir zaman hâkim olamayacağımı kabul etmemdir. Yazma aşamasına geçmeden hemen önce tekrar hata yaptığımı fark ettim ve bu kitabı tek başıma yazmamın doğru olmayacağına, alanın uzmanlarıyla birlikte bir çalışma yapmam gerektiğine kâni oldum. Kendim de biriktirebildiklerimi ve önerilerimi genel bir giriş yazısı ile kitabın başına eklemeye karar verdim. Ardından bu kitap çalışması fikrini kitabın diğer yazarlarına açtım. Bundan çök sene evvel bu fikri ilk açtığım kişi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hoca oldu. Önemli bir eksiklik olduğunu söyleyerek teşvik etti ve beni kırmayarak bir de "kitap bölümü” lütfetti. Ardından Prof. Dr. Feridun Emecen ve diğer hocalarımızla görüştüm. Her biri memnuniyet ve desteklerini belirtince, birbirinden kıymetli 30 adet kitap bölümü lütfetmiş oldular. Zamansızlıktan, vefattan veya başka sebeplerden dolayı yazamayan kıymetli isimler de oldu. Bunlardan birisi de, bu satırların yazarı üzerinde en büyük emeği olan kişilerden biri olan Merhum Hocam Prof. 'Dr. Semavi Eyice'dir. Kendisi sağlığı el vermediği ve ömrünün son zamanlarında yaşadığı bazı başka sorunlarından dolayı Diş Cebehane üzerine yazmayı düşündüğü makaleyi yazamadan Fatih Camii'nin haziresine sırlandı. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum.
A. Sefa Özkaya

Makaleler;
1 KÜLTÜR TASNİFİ VE TÜRK ASKERÎ KÜLTÜRÜNE GİRİŞ
; A. Sefil Özkaya
2 TÜRK ASKERÎ TARİHİNİN BAŞLANGICI: HUN ORDUSU
; Ahmet Taşağll
3 KÖK TÜRKLER VE UYGURLAR ÇAĞINDA TÜRK ORDU TEŞKİLATINA UMUMÎ BİR BAKIŞ
Saadettin Y. Gömeç
4 TÜRK HAKANLIĞI (KARAHANLILAR) ORDUSU
Ömer Soner Hunkan
5 GAZNELİLERDE DEVLET VE ORDU
M. Hanefi Palabıyık
6 MEMLÛK DEVLETİ'NDE ORDU TEŞKİLATI
Cüneyt Kanat
7 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NDE ORDU
Salim Koca
8 GELENEK VE DEĞİŞİM ARASINDA TÜRKİYE SELÇUKLU ORDUSU
Erkan Göksu
9 OSMANLI ÖNCESİ TÜRK DENİZCİLİK FAALİYETLERİ
Burak Gani Erol
10 OSMANLI ORDUSUNA GENEL BIR BAKIŞ
İlber Ortaylı
11 KLASİK DÖNEM OSMANLI ASKERÎ TARİHİ ÜZERİNE YENİ BAKIŞLAR
Feridun Emecen
12 OSMANLI DEVLETİ'NİN ASKERÎ TEŞKİLATI
Abdülkadir Özcan
13 AKDENİZ DÜNYASINDA KLASİK DÖNEM OSMANLI DONANMASI
İdris Bostan
14 YAKINÇAĞDA OSMANLI BAHRİYESİ
Ali Fuat Örenç
15 ONALTINCI YÜZYILDA OSMANLI İSTİHBARATININ
KURUMSAL YAPISI
Emrah Safa Gürkan

16 TÜRK ASKERÎ GELENEKLERİ Salim Koca
17 ŞEHİR KUŞATMAIARINDA COĞRAFYANIN ROLÜ

Metin Timcel
18 OSMANLI'NIN BÜYÜK KALESİ VIDIN'DE ASKERÎ LOJİSTİK
UNSURU OLARAK "OT” Mahir Aydın
19 OSMANLI ORDUSUNUN SAVAŞ HAZIRLIKLARI VE SEFER ORGANİZASYONU
M. Yaşar Ertaş
20 YENİÇERİ OCAĞI'NIN KISA BİR TARİHÇESİ
Mert Sunar
21 TÜRK ASKERİ DÜŞÜNCE GELENEĞİ Cevat Şayin
22 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ATIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMİ
Mesut Şen
23 TÜRK ASKERÎ MİMARLIĞI
Sevgi Parlak

24 TUĞDAN MEHTERE: TÜRKLERDE GELENEKSEL ASKERÎ MÜZİK Erhan Tekin
25 OSMANLI DEVLETİ'NDE ASKER HEKİMLİĞİ Nil Sarı
26 TÜRKİYE'DE DENEYSEL VE DİJİTAL TARİHÇİLİĞİN GELİŞİMİ içiN BİR STRATEJİ ÇERÇEVESİ
Kahraman Şakul, Yunus Uğur, Abdülhamid Kırmızı
27 ORDULAŞAN MİLLET: TÜRKLER-BİRİNCİ DÜNYA HARBİ'NDEN TÜRK İSTİKLÂL MÜCADELESİNE UZANAN SÜREÇTE ORDU-MİLLET DAYANIŞMASI
Zekeriya Türkmen
28 TÜRK ORDUSUNUN "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ-GRUP YAPISI VE UYMA DAVRANIŞI" KAVRAMLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Yasin Şehitoğlu
29 SAVAŞIN EVRİMİ VE GELECEKTE TÜRK ORDUSU
Metin Gürcan
30 BALİSTİK FÜZELER, BALİSTİK FÜZE TEHDİDİ VE BALİSTİK FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ
Hakan Kılıç
OSMANLICA YAYIMLANAN ASKERÎ SÜRELİ YAYINLAR BİBLİYOGRAFYASI
(1828-1928) Selahattin Öztürk