685 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10
2010 yılında yapılan I.Uluslararası Selçuklu Sempozyumu'nda Sekçuklu Siyasi Tarihi alanında sunulan 42 makaleden oluşan kitapta konular ana noktalarıyla ele alınmış. Selçuklu Tarihinin dönüm noktaları üzerinde durulan makaleler okuyucuyu yormadan rahatlıkla anlaşılabilecek türde hazırlanmış.

Makaleler Selçuklu Tarihinin dönüm noktaları üzerinde duruyor demiştim. Bunlara bir kaç örnek verecek olursam, Selçukluların Kuzeyden Hazar Denizi bölgesine inmesi Şamani dini özellikler taşıyan Türklerin Müslüman olmasında oldukça önemli bir noktadır. Buraya inmemiş olsalardı bugün tarihi başka şekilde okuyor olabilirdik.

Selçuklu Tarihinde Çağrı ve Tuğrul Beylere bağlı Türklere Selçuklu, amcaları Arslan Yabgu'ya başlı olanlara ise Yabgulular denilmektedir. Kitaptaki makalelerde bu durum oldukça güzel bir şekilde ele alınmıştır. Selçuklu ve Yabgulular mücadelesi, henüz ortada bir devlet yokken başlamış ve Büyük Selçuklu Tarihi ile Türkiye Selçuklu Tarihi pp boyunca devam etmiştir. Selçuklular, Büyük Selçuklu Devletini kurarken onlara bağlanmak istemeyen Yabgulular ise zaman içinde ayrışarak Türkiye Selçuklu Devletini kurmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti ise Anadolu'nun Türkleşmesi ve Anadolu coğrafyasının bütün ki halini almasında çok önemli bir mihenk taşıdır.