Niyazi Berkes’in dediği gibi Sabahattin Ali ne sağa ne sola ne de ortaya göre bir adamdı. O, sadece kendine benziyordu.
Filiz Ali
Sayfa 76 - Yapı Kredi Yayınları