Tarihte Hadislere karşı ilk tepkinin;
''Hüküm Allah'ındır'' ayetini slogan edinerek Harici mezhebinin
doğuşu ile ortaya çıktığını söyleyebiliriz.