Özelikle son zamanlarda bir takım kimseler,
''Kur'an bize yeter'' deyip bilerek veya bilmeyerek , kasıtlı veya kasıtsız Allah'ın Resulü'nün sünnetini devreden çıkartmaya çalışmakta; onun dinde hüccet oluşu, sıhhati ve ravileri hususunda şüphe uyandırmaya gayret etmektedirler.