"Madde zihnin bir tahavvülüdür" yerine zihin maddenin evrimidir denirse, budist idealizmin başaşağı durumundan kurtarılmış olur.