" Veda'nın otoritesini ve birini yaratıcı olarak kabulleniş, kutsal vaftiz yoluyla bir değer edinme isteği, kastcılık 'ın nafileliği ve günahları bağışlatmak için bedene işkence etme iste aptallığın beş özelliği. "