"Bu olduğu için öbürü oluyor. Onun oluşundan bu ortaya çıkıyor. O mevcut olmazsa bu olmaz. Onun sona erişiyle bu sona eriyor. Dharma budur. Dharma' yı kabul eden bağımlı doğuş yasasını kabul eder."