yetişkin bır benmerkezci, kendi dünyası içinde hapsolup kalmıştır; çevresini sadece kendi perspektifinden değerlendirir ve yaşantılar, kendini başkalarının yerine koyma yeteneğine sahip değildir.