"Dünya küçüktür, bir gün gene karşılaşırsınız." Dünya gerçekten küçük müydü? Küçük de olsa, ben ne yapacaktım?
Aslında dünyanın ne kadar büyük olduğunu biliyordum ben, büyük, acımasız ve kötülüklerle dolu...
Hector Malot
Sayfa 63 - Sentez Yayınevi