875 syf.
Karl Marx'ın uzun yıllar harcayarak hazırladığı ve  Marx'ın ve Marksizmin temel yapıtı sayılan Das Kapital.
https://i.hizliresim.com/1pg02G.jpg
https://hizliresim.com/nbWo5R


Öncelikle şunu söylemek istiyorum; inceleme yazmamdaki amaç, kitabı okumak isteyenlere bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Çünkü kitap ile alakalı yol gösterici bir incelemeye rastlamadım. Taktir edersiniz ki kitap, ciddi bir konu üzerine yazılmış kapsamlı bir eserdir. Yetkin bir bilgiye sahip olmamakla beraber, kitabı okumak istememdeki hevesim, büyük bir araştırma gayretiyle ve kitabın her bölümünü iki defa tekrar etmemle nihayete ermiştir.

“Bilime giden düz bir yol yoktur ve yalnızca onun dik patikalarını tırmanmaktan çekinmeyenler, aydınlık doruklarına ulaşma şansına sahip olabilir.” (Karl Marx)

De te fabula narratur. (Anlatılan senin hikâyendir.)
Marx önsözünde, Romalı şair Horatius’un şiirinden aldığı bu alıntıyla Alman halkına seslenmektedir. Her ne kadar Alman halkına seslenmiş olsa dahi, anlatılan hepimizin hikayesidir.

Eser, ilk üç kesimde meta, ekonomik değer, değişim değeri ve paranın kökeni hakkında yoğun teorik bir anlatım içermektedir.Eser,meta ve paranın incelenmesi ile başlar. Ve soyut bir dille kaleme alınan bu bölüm okurken anlamayı biraz güçleştirmektedir. Marx’ın yazdığı gibi “Tüm bilimlerde başlangıçlar her zaman zordur… dolayısıyla metanın analiz edildiği bölüm bu nedenle en üst düzeyde zorluğu içerecektir. ” Marx’ın “1 ceket eşittir 20 yarda ketenbezi” gibi tariflerini anlamak bu nedenle zorlamaktadır.

Profesör John Kenneth Galbraith dediği üzere: “O yüzyılda sıradan bir yurttaşın ceket satın alması günümüzde bir insanın otomobil veya hatta ev alması ile karşılaştırılabilecek bir harekettir.”

Eser devamında, kapitalist toplumun üzerinde yükseldiği maddi temeli ve sonra üretim sürecinde sermaye ücretli emek ilişkisini ele almaktadır.
Marx'ın ömrü Kapital'in yalnızca I. cildini basıma hazırlamaya yetmiştir. (I. cildin ilk basımının tarihi 1867, Marx'ın ölüm tarihi 1883'tür) II. ve III. ciltler yakın dostu Engels tarafından yayınlanmıştır.

Kapital 1. Cilt, 875 sayfa ve eseri yordam yayınlarından okudum. Eser, birçok çevirmen tarafından çevrildiği farklı dillerden dolayı, yordam kitabın bu konuda verilmiş açıklaması ile başlıyor. Almanca, Fransızca, ingilizce olmak üzere -farkli basımlarından- çevirisi yapılmış altı adet önsöz ve sonsöz vardır. Eser, yedi kısımdan oluşuyor ve daha önce yayımlanmamış bir bölümü de bu baskıyaeklenmişler. Son olarakta Almanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca sözlük ile de bitmektedir.

Kitabın başında biraz sıkılmış olsam dahi okumaktan vazgeçmedim. Çok fazla birbiri benzeri cümlenin tekrar edilmesinden, beynimin yoruldugunu düşünüyorum. Ve devamı çok daha iyiydi diyebilirim. Okumakta zorlanmadım. Gözünüz korkmasın lütfen. Yeni şeyler öğrenmiş oldum. Aldığım verim düşük olsa dahi mutluyum. Alt yapısı iyi olan kişilerde çok daha verimli olacaktır.

Marx efendiye saygılarımı sunuyorum.Bilgilenmeye ve bilinçlenmeye devam.

Keyifli okumalar lütfen...

NOT:Şuraya da genç KARL MARX filminin fragmanını bırakayım. :)))

https://youtu.be/BEZQ2X2L4ec