Hayatlarını sükun, huzur, selamet ve emniyet içinde geçirmeye alışmış bizim gibi insanların kaderin bir cilvesiyle, birdenbire böyle çarpıntılı maceralar arasında yuvarlanınca ne kadar sersem, ne derece tecrübesiz oldukları hayrete değerdir!