İnsan kendine olan güven derecesinde genç, şüphe derecesinde yaşlıdır. Cesaret derecesinde genç, korkuları derecesinde yaşlıdır. Ümitleri derecesinde genç, ümitsizlikleri derecesinde yaşlıdır. Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz...