Dünyada insanı gerekli kılan tek şeyin sevgi olduğuna kuşku yok.
Johann Wolfgang Von Goethe
Sayfa 48 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-18.Basım