Hamiyet başka, taassup daha başkadır...
Hamiyet, değerlere sadakati; taassup, değerler üzerinden rantı getirir. Böyle olduğu için hamiyet sahipleri ile bir noktada uzlaşı mümkün olur ama taassup içinde olanlarla asla mümkün olmaz...

Muhammed Emin Yıldırım