Gerçek yalansız dolansız, uydurmasız çağdaş demokrasi
mi? Türkiyede demokratik düzen uygulanabilir. Ben buna ina-
nıyorum: Haydin öyleyse yaşasın demokrasi. Var mısınız gerçek
bir demokrasiye? Tam dengeli ...
Yeni Ortam, 14 Eylül 1972