...Dünya yüzünde, insandan daha zalim, daha öldürücü, daha vahşi başka bir mahluk yoktur.
Cahit Zarifoğlu
Sayfa 24 - Beyan Yayınları