İki gözden kor olasan
Kör olasan kör bahasan
Heran verim
Toprah başan ola
Başşın yiye
Başşın ‘ömrün yiye
Rebbi heyr görmiyesen
Ettiğin bulasan
Allah belân vere
Kuzzul kurt yiyesen
Kan kusasan irin yaliyasan
Kısır‘ömür olasan
Südüm sahan haram it kani ola
Ciğerinden yanaşan
Rebbi sebbaha yerişmiyesen
Ciğerin ağzından gele
Allah’ından bulasan
Kız iken kız doğasan
Yere giresen
Gidişin ola gelişin olmiya
Gidesen gelmiyesen
‘Ezrâyil seni seve deliğine tepe
Şitil kıralasan
Gorunda tik oturasan
Eksik sa‘ate rasgelesen
Kurh cüciginen nefse kundağinan temaşan gele
Çinimin eti olasan
Kara nara veresen
Canan ataş düşe
Allah belân vere köpek selân vere
Peppig olasan
Murad almiyasan
îki gözün avcuma düşe
Ezilesen tökülesen hıtmi haşşek olasan
Ah diyesen oh demiyesen
Topa gelesen
Top saan dege
Boynun kopa
Boynun altında kala
Canan sızliyasan