BENVOLIO
Günaydın Kuzenim!
ROMEO
Gün erken mi o kadar?
BENVOLIO
Dokuzu henüz vurdu.
ROMEO
Amma da uzun geliyor bu kederli saatler.
William Shakespeare
Sayfa 10 - İş Bankası Yayınları