İnsana karşı koyulabilir. Fakat bu bir makine, bir kasap makinesi vicdanı ve aklı olmayan ruhsuz bir alet. Ona karşı koyulamaz.
Stefan Zweig
Sayfa 13 - Türkiye İş Bankası