Bir çok Dârüs-Saâde ağası gibi Beşir Ağa da çeşitli konularda çok sayıda kitap toplanmıştı. Böyle bir koleksiyonun başlangıç noktası hadımların da eğitim gördüğü faaliyetini tamamen ak ağların gözetimi altında sürdüren Enderun'un müfredatıydı.
Jane Hathaway
Sayfa 83 - Kitap Yayınevi