Enderun'da eğitilen saray çalışanları, seçkin bir zümre mensupluğunun yanı sıra fikir adamı da oluyorlardı.
Jane Hathaway
Sayfa 83 - Kitap Yayınevi