Mustafa Kemal, hayatını mesleğine, yurduna vermiş ve kendi tabiatında olanlarla birleştirmiş bir adamdı. Kadınlara karşı ilgisi, erkeklik gururunu kamçılamaktan ileri geçmezdi. Bütün inceliğine rağmen, bu konuda oldukça kaba davranırdı. Bir kere kendisine, bir kadında en çok neyi beğendiğini sormuşlar, o da, “El altında olmasını,” diye cevap vermişti. Fikriye hem bu tanıma uyuyor, hem de ona daha başka bir şeyler veriyordu.