Bazı hadımların (Hacı Beşir Ağa, Abbas Ağa gibi) kütüphaneleri çok sayıda tıbbi eser içerir. Bu muhtemelen hadımlar yaşlandıkça karşı karşıya kaldıkları farklı hastalıklar nedeniyle Harem ağaları için tıbba ilgi göstermenin belki de adetten olduğuna işaret eder.
Jane Hathaway
Sayfa 88 - Kitap Yayınevi