Beşir Ağa, Darüs-Saade Ağalığını Osmanlı şehzadelerinin eğitiminde ve dolayısıyla da Osmanlı sultanlarının şekillendirilmesinde ana unsur haline getirerek, bu makamı siyasi ve iktisadi nüfuzunun zirvesine ulaştırmıştı. Veziriazam 18. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun temel karar alıcısı olarak fiilen sultanın yerine geçerken, Beşir de Veziriazamların seçiminde, hamileliğinde ve hatta azledilmesinde temel bir güç olarak ortaya çıkmıştı.
Jane Hathaway
Sayfa 102 - Kitap Yayınevi