“Her gün bir şeyler öğrenerek yaşlandım.”
Andre Bonnard
Sayfa 135 - Evrensel Basım Yayım / Solon ve Demokrasi Yaklaşımları